SBG-2019 Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség borászatainak és gasztronómiai helyszíneinek fejlesztése

 

Gyakran ismételt kérdések – GYIK

 

A fejlesztés a felsorolt települések valamelyikén van, de a pályázó székhelye máshol találhataó / A tervezett fejlesztés nem a települési listán szereplő településen valósul meg

A pályázati forrás „a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról” szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban került megnevezésre, mely pályázati pénzek a megnevezett kiemelt turisztikai térségben kerülhetnek kiosztásra. A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térség településeinek listáját a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplő, a Sopron-Fertő turisztikai térséget alkotó települések közül a pályázati felhívás D.9.1. pontjában megjelölt településeken fizikailag megvalósuló (és maradó) fejlesztések támogathatók jelen konstrukcióban.

 

Támogatható-e a meglévő tevékenységhez kapcsolódó helyszín/eszköz felújítása?

A pályázati felhívás D.1. Támogatható tevékenységek köre pontja alapján „Támogatási igény az alábbiakban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan nyújtható be azzal a megkötéssel, hogy regionális beruházási támogatás csak olyan fejlesztésre igényelhet, amely megfelel az induló beruházás fogalmának.

Induló beruházás fogalma: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerint: a) tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény kapacitásának bővítéséhez, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítéséhez vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának lényegi megváltoztatásához kapcsolódik; vagy b) bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az eladótól független beruházó általi megvásárlása; a vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül induló beruházások.

Egy épület, ill. az alapinfrastruktúra helyreállítása, felújítása, korszerűsítése önmagában nem teljesíti az induló beruházás fogalmát, de új tevékenységhez kapcsolódóan lehetséges.

Példa:    új konyhaeszköze vétele

Válasz:  amennyiben a meglévők cseréje, vagy meglévő állomány bővítése a cél, nem támogatható a pályázat; de amennyiben az új gépek egy pl. új termelési egység/módszer alkalmazásához szükséges (pl. allergén-mentes konyha kialakítása), akkor támogatható

 

Pályázat kitöltéssel kapcsolatos kérdések (mit hova kell írni, milyen típusú tevékenység, stb.)

A pályázati felhívás tartalmaz minden olyan információt, mely alapján a pályázat mellékletei kitölthetőek. A pályázati metodikával kapcsolatos kérdések megválaszolásában szívesen segítünk, ugyanakkor a pályázat konkrét, egyedi, tartalmi kitöltésével kapcsolatosan sajnos nem áll módunkban válaszolni, a pályázat titkossága és bírálat pártatlansága megtartásának érdekében, továbbá annak érdekében, hogy ne álljon fenn összeférhetetlenségi ok.

Felhívom figyelmét a pályázati felhívás F.1.2. A támogatási igény hiánypótolható kritériumai pontra, mely tartalmazza: „A pályázat minden jogosultsági kritériuma hiánypótolható. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, 8 napos határidővel a pályázat javítható.” Valamint az F.2. Szakmai értékelés pontra: „A szakmai értékelés kapcsán a Támogató tisztázó kérdés(eke)t küldhet a támogatást igénylőnek.”.

 

Csak az egyik tevékenységi körben lehet pályázni vagy akár mindkettőben?

A pályázati felhívás G. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK pontja 3. bekezdése alapján „Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.” A projekt azonban különböző tevékenységi köröket is lefedhet, mely esetben a költségtáblában kell meghatározni, hogy mely D.1. pont tevékenységnek feleltethető meg, és külön forrástáblában kell meghatározni a pénzügyi vonzatokat.

 

Egyes elemek elutasítása az egész pályázat elutasítását jelenti-e?

A pályázó által összeállított projekt egyes elemeinek elutasítása nem jelenti automatikusan teljes pályázat elutasítását.

Felhívom figyelmét a pályázati felhívás F.1.2. A támogatási igény hiánypótolható kritériumai pontra, mely tartalmazza: „A pályázat minden jogosultsági kritériuma hiánypótolható. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, 8 napos határidővel a pályázat javítható.” Valamint az F.2. Szakmai értékelés pontra: „A szakmai értékelés kapcsán a Támogató tisztázó kérdés(eke)t küldhet a támogatást igénylőnek.”.

 

A pályázaton indulhatnak-e borászok, akik őstermelőként végzik a tevékenységüket?

A pályázatban magánszemély nem pályázhat, így őstermelő magánszemély sem, csak a pályázati felhívásban szereplő B. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: „Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások, egyéni vállalkozók; Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek”; függetlenül a tevékenység jellegétől.

 

Támogatási kérelem beadása után van-e lehetősége a pályázó esetében tulajdonos/bérlő váltásra?

Pályázati kiírás F.3.1 pontja, azaz „A támogatást igénylő által kötelezően csatolandó mellékletek listája” szerint kötelezően csatolandó mellékleteket tartalmazza.

Amennyiben ezen iratokban változás jelentkezik, azok jelzése haladéktalanul meg kell történjen a Pályázatot kiíró szervezet felé. Ennek hiányában a jogosultsági kritériumoknak való megfelelés, nem teljesül.

A projekt megvalósítási és fenntartási időszakában: Amennyiben az új tulajdonos/bérlő vállalja a pályázati feltételeket, a projekt fenntartási időszakában is, a pályázat elbírálási folyamatában nem történik lényegi változás (változás-jelzési kötelezettség, új érdekelt vállalási nyilatkozata beadása mellett). Amennyiben a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában a tulajdonos/bérlő cserekor nem vállalja a projekt fenntartását, visszafizetési kötelezettség áll elő.

 

Ha marketing típusú a projekt, de nem közösségi szintű, akkor mely tevékenységi körbe számolható el?

A pályázati felhívás D.1. pontjában foglaltan marketing tevékenység az „Egyéb, közösségi márkaépítést szolgáló marketing tevékenység” keretében számolható el 100%-os intenzitás mellett, a „szolgáltatási színvonal emeléséhez szorosan kapcsolódó tevékenységek megvalósítása” 85%-os intenzitással.

A pályázati felhívás tartalmaz minden olyan információt, mely alapján a pályázat mellékletei kitölthetőek. A pályázati metodikával kapcsolatos kérdések megválaszolásában szívesen segítünk, ugyanakkor a pályázat konkrét, egyedi, tartalmi kitöltésével kapcsolatosan sajnos nem áll módunkban válaszolni, a pályázat titkossága és bírálat pártatlansága megtartásának érdekében, továbbá annak érdekében, hogy ne álljon fenn összeférhetetlenségi ok.

Felhívom figyelmét a pályázati felhívás F.1.2. A támogatási igény hiánypótolható kritériumai pontra, mely tartalmazza: „A pályázat minden jogosultsági kritériuma hiánypótolható. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, 8 napos határidővel a pályázat javítható.” Valamint az F.2. Szakmai értékelés pontra: „A szakmai értékelés kapcsán a Támogató tisztázó kérdés(eke)t küldhet a támogatást igénylőnek.”.