SBG-2019 Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség borászatainak és gasztronómiai helyszíneinek fejlesztésére

A konstrukció célja a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozatnak megfelelően a térség turisztikai márkapozíciójához kapcsolódóan, a borászati és gasztronómiai terület erősítése, együttműködések kialakítása a márkaerősség fokozása érdekében.

Alapvető cél, hogy a fejlesztés eredményeként a turisztikailag releváns borászati és gasztronómiai szolgáltatók vendégforgalma és jövedelemtermelő képessége növekedjen, valamint a térség szezonalitása mérséklődjön, illetve kiemelt cél, hogy a fejlesztés érdemi együttműködéseket generáljon a borászat és gasztronómia területén tevékenykedő szereplők között. A térség adottságait figyelembe véve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését. A konstrukció keretében támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához.

A konstrukció operatív célja a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található borászatok és gasztronómiai helyszínek, mint turisztikai vonzerők fenntartható fejlesztése. Ennek keretében meghatározó mutató az újonnan létrehozott, vagy fejlesztett szolgáltatások száma, a borkóstolón résztvevő vendégek száma, illetve a vendégforgalom növekedése a fenntartási időszak alatt.

A megvalósuló projektekkel szembeni alapvető elvárások:

·        a szezonalitásból fakadó egyenetlenségek oldása,

·        a fenntartható működés biztosítása,

·        a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz való illeszkedés.