SBG-2021 Sopron-Fertő turisztikai térség borászatainak és gasztronómiai helyszíneinek fejlesztésére

A 2019. december 19-én felfüggesztett SBG-2019 kódszámon „Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség borászatainak és gasztronómiai helyszíneinek fejlesztésére” meghirdetett pályázati felhívását a kiíró 2021. március 09-én visszavonta és törölte.

A kiíró Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. új, de célját és a támogatást igénylők körét tekintve a korábbi SBG-2019 kódszámú pályázattal azonos tartalmú felhívást tesz közzé SBG-2021 kódszámmal.

Jelen pályázati felhívás konstrukciójának célja a Sopron-Fertő turisztikai térség meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendeletnek és a térségben megvalósítandó egyes turisztikai jellegű fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról is rendelkező Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénynek megfelelően a térség turisztikai márkapozíciójához kapcsolódóan, a borászati és gasztronómiai terület erősítése és együttműködések kialakítása a márkaerősség fokozása érdekében.

Alapvető cél, hogy a fejlesztés eredményeként a turisztikailag releváns borászati és gasztronómiai szolgáltatók vendégforgalma és jövedelemtermelő képessége növekedjen, valamint a térség szezonalitása mérséklődjön, illetve kiemelt cél, hogy a fejlesztés érdemi együttműködéseket generáljon a borászat és gasztronómia területén tevékenykedő szereplők között. A térség adottságait figyelembe véve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését. A konstrukció keretében támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához.

A konstrukció operatív célja a Sopron-Fertő turisztikai térségben található borászatok és gasztronómiai helyszínek, mint turisztikai vonzerők fenntartható fejlesztése. Ennek keretében meghatározó mutató az újonnan létrehozott, vagy fejlesztett szolgáltatások száma, a borkóstolón résztvevő vendégek száma, illetve a vendégforgalom növekedése a fenntartási időszak alatt.

A megvalósuló projektekkel szembeni alapvető elvárások:

  • a szezonalitásból fakadó egyenetlenségek oldása,
  • a fenntartható működés biztosítása,
  • a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz való illeszkedés.

A pályázat benyújtásának határideje a Felhívás G.11 pontja szerint 2021. április 10.

 

FELHÍVÁS 2021. 07. 22.

 

Jelen FELHÍVÁS közzétételével tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a Pályázati felhívás és útmutató módosításra kerül a felhívás közzétételének időpontjától. A módosítás során a Pályázati felhívás és útmutató E.4 pontjából a teljes b) pont szerinti biztosíték előírás törlésre kerül.

 

Pályázati felhívás: SBG-2021_palyazat_felhivas.pdf


Mellékletek:

Mellékletek a támogatói okirat megkötéséhez:

Kiegészítő anyagok:

Műszaki egyenértékűséget alátámasztó nyilatkozat - minta
Pályázati nyilvánosságot megjelenítő tájékoztatás – minta

 

 

GYIK

Támogatói okirat mellékletei: