SBGIF-2022-2 Sopron-Fertő turisztikai térség borászati és gasztronómiai integrált együttműködésének fejlesztésére

  1. március 09-én kiírásra került a turisztikai térség borászati és gasztronómiai helyszíneit támogató pályázat.

A kiíró Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. új, célját és a támogatást igénylők körét tekintve a korábbi SBG-2021 kódszámú pályázathoz képest specifikusabb tartalmú, egyszersmind átfogóbb felhívást tett közzé SBGIF-2022 kódszámmal. Mivel ez a pályázati kiírás nem járt eredménnyel, most új, SBG-2022-2 kódszámú pályázati kiírással kíséreljük meg az integrációs folyamatok újraélesztését térségünkben.

 

 

Ezzel olyan új, elsősorban a szakmai és média-közösségek összefogására, a kínálati elemek „egy asztalra rendezésére” épülő pályázati lehetőséget hirdetünk meg, amelynek alapvető céljai az SBG-2021 pályázatéit egészítik ki. A támogatás mértéke sokkal nagyobb mértékben függ a hálózatosodás, a közösségi összefogás, a támogatott tájegység arculatának karakterképzésétől és az egymásra épülés stratégiájának mértékétől.

Jelen pályázat a márka- és arculatépítést, a márkaépítést szolgáló marketing tevékenység turisztikai térségre történő fókuszálását, turisztikai céllal működő helyi közösségek regionális fontosságúvá emelését, saját működésükkel a marketing-piacon egymást támogató vállalkozások összefogott szakmai versengésének támogatását célozza, így vertikálisan megnöveli a pályázat befogadó képességét, ám horizontálisan erőteljesebben határolja azt be.

A pályázati felhívás konstrukciójának célja a Sopron-Fertő turisztikai térség meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendeletnek és a térségben megvalósítandó egyes turisztikai jellegű fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról is rendelkező Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvénynek megfelelően a térség turisztikai márkapozíciójához kapcsolódóan, a borászati és gasztronómiai terület reklám- és marketingtevékenységének, a piacon való hiteles megjelenésének erősítése, és együttműködések kialakítása a márkaerősség fokozása érdekében.

Alapvető cél, hogy a fejlesztés eredményeként a turisztikailag releváns borászati és/vagy gasztronómiai szolgáltatók vendégforgalma és jövedelemtermelő képessége közösségi szinten is növekedjen, valamint a térség szezonalitása az együttműködés és kiemelkedő plusz szolgáltatások következtében mérséklődjön, illetve kiemelt cél, hogy a fejlesztés érdemi és állandó jellegű együttműködéseket generáljon a borászat és/vagy gasztronómia területén tevékenykedő szereplők között. Ezt szétforgácsolt, kizárólag az egyes turisztikai szolgáltatóhoz kapcsolódó reklám-marketing tevékenységgel nem lehet elérni; itt a legfontosabb és egyben legkézenfekvőbb a termelők és szolgáltatók terveken alapuló összefogása. A turisztikai klaszterek innovatív kezdeményezéseihez újszerű marketingszemléletnek és -gyakorlatnak kell társulnia, az értékesítési csatornák sokszínűvé tételével, a fogyasztási kultúra és fogyasztói kapcsolatok javításával meg kell teremteni a termelési (kínálati és fogyasztási kultúra) magas szintű összhangját.

A megvalósuló projektekkel szembeni alapvető elvárások:

  • a szezonalitásból fakadó egyenetlenségek oldása,
  • a fenntartható működés biztosítása,
  • a korábban kimunkált integrált fejlesztési koncepcióhoz, ágazati stratégiákhoz és szakmai területfejlesztési koncepciókhoz illeszkedés;
  • nyitottság és flexibilitás, innovatív szemléletű szolgáltató csoport létrehozására és működtetésére;
  • a brand és a márkajelleg térségi szintű megújítása és megerősítése;
  • a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz való illeszkedés.

A pályázat benyújtásának határideje a Pályázati felhívás és útmutató G.1. pontja szerint 2022. június 15.

 

SBGIF-20022-2 Pályázati felhívás és útmutató

 

1. GFO kódok a támogatást igénylők köréhez: dokumentum letöltése
2. TEÁOR kódok a támogatást igénylők köréhez: dokumentum letöltése
3. Projekt Adatlap: dokumentum letöltése
4. Általános nyilatkozat: dokumentum letöltése
5. De minimis nyilatkozat: dokumentum letöltése
6. Részletezett költségterv és Forrástábla (Excel): dokumentum letöltése
7. Adatkezelési nyilatkozat: dokumentum letöltése
8. Tulajdonosi nyilatkozat: dokumentum letöltése
9. Együttműködési nyilatkozat 1: dokumentum letöltése
10. Együttműködési nyilatkozat 2
11. Ajánlatok értékelése sablon: dokumentum letöltése

 

Mellékletek formanyomtatványai a támogatói okirat megkötéséhez:

Támogatói okirat mellékletei:

Kiegészítő anyagok:

Műszaki egyenértékűséget alátámasztó nyilatkozat - minta
Pályázati nyilvánosságot megjelenítő tájékoztatás - minta

Kifogáskezelés

Versenyeztetési eljárás eredményhirdetés - javasolt sablon